Atatürk devrimleri kronolojisi

yorumsuz
167
Atatürk devrimleri kronolojisi

Atatürk devrimleri kronolojisi

Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimlerin (inkılapların) yapılış tarihlerine göre kronolojik sıralaması. Atatürk devrimleri kronolojisi

· 1 Kasım 1922: Saltanatın kaldırılması

· 29 Ekim 1923: Cumhuriyet’in İlanı

· 1923: İzmir İktisat Kongresi

· 3 Mart 1924: Halifeliğin Kaldırılması

· 20 Nisan 1924: 1924 Anayasasının Kabul Edilmesi

· 1924 – 1937: Mecellenin Kaldırılması

· 1924: Teşkilatı Esasiye Kanunu

· 1924: Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması

· 3 Mart 1924: Öğretimin Birleştirilmesi

· 9 Ağustos 1924: Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri (Cumhuriyet Halk Fırkasının Kurulması)

· 1925: Çiftçinin Özendirilmesi

· 1925: Örnek Çiftliklerin Kurulması

· 1925: Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması

· 17 Şubat 1925: Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması

· 25 Kasım 1925: Şapka kanunu

· 30 Kasım 1925: Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

· 1925 – 1935: Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler

· 1926 – 1934: Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması

· 17 Şubat 1926: Medeni Kanunun Kabulü

· 1926: Türk Ceza Kanunu

· 1926: Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun

· 1926: Medreselerin Kapatılması

· 1 Temmuz 1926: Kabotaj Kanunu

· 28 Mayıs 1927: Sanayi Teşvik Kanunu

· 1 Kasım 1928: Harf Devrimi

· 1928: Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler

· 1 Ocak 1929: Millet Mekteplerinin Açılması

· 1931: Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması

· 1933 – 1937: I. ve II. Kalkınma Planları

· 1933: Üniversite Reformu

· 1933: Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması

· 21 Haziran 1934: Soyadı Kanunu

· 26 Kasım 1934: Lâkap ve unvanların kaldırılması

· 3 Aralık 1934: Kılık ve Kıyafette Değişiklik

· 1935: Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 14 Eylül 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın