(Bep) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Nedir?

yorumsuz
493
(Bep) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Nedir?

(Bep) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Nedir?

Bir özel eğitim programıdır.
Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir.
Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak, belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.
Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır.
Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır.
Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uygulandıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır.
Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır.

BEP’in Amacı
Çocuğun eğitsel değerlendirmesini yaparak, tüm gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini ve gereksinimlerini belirlemek; aynı zamanda çocuğun tüm gelişim alanlarında sahip olduğu becerileri dikkate alarak uygun eğitim ortamlarına yerleştirmek ve çocukların uygun eğitim almalarını sağlamaktır.

Okullarda BEP Hazırlama Aşamaları
Okul müdürü ve görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında BEP Geliştirme Birimi kurulur.
BEP Birimi sene başında yapılan kurul toplantısında belirlenir.
BEP’i BEP Geliştirme Birimi hazırlar.
Öğrencinin eğitsel performansı belirlenir.
Destek hizmetler ve eğitim ortamları belirlenir.
Uzun Dönem Amaçlar ve Kısa Dönem Amaçlar belirlenir.
Bu amaçlar doğrultusunda değerlendirme yapılır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kimler Tarafından Hazırlanır?

BEP öğrencisinin yerleştirilmesinin ardından, yerleştirildiği okulda bir ekip tarafından hazırlanır.Bu ekip, BEP birimi olarak adlandırılır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’leri hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında,

Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,
Bir rehber öğretmen,
Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,
Öğrencinin sınıf öğretmeni,
Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,
Öğrencinin velisi,
Öğrenci
olmak üzere bu kişilerden oluşur.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının İçeriğinde Neler Yer Alır?

Özel gereksinimli öğrenci için hazırlanan BEP’in içeriğinde aşağıda sıralanan ögeler yer alır.

Öğrencinin şimdiki/var olan eğitsel performans düzeyi,
Öğrenciye bir akademik yıl sonunda kazandırılması planlanan uzun dönemli hedefler(yıllık hedefler),
Öğrencinin belirlenen performans düzeyi ile ulaşılmak istenen uzun dönemli hedefler arasında yer alan ölçülebilir ara basamaklardan oluşan kısa dönemli hedefler,
Belirlenen hedeflere ulaşmada kullanılacak olan öğretim yöntemleri ve materyaller,
Kısa dönemli hedeflere ulaşmada gerekli olan zamanın başlama ve bitiş tarihleri,
Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için kullanılacak değerlendirme yöntem ve ölçütleri,
Öğrenciye sağlanacak ek özel eğitim hizmetlerinin nerede, ne zaman, kimler tarafından ve ne kadar süreyle verileceğinin belirlenmesi
BEP’in İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

BEP, bir dönem veya bir öğretim yılı için hazırlanabilir.BEP aylık, üç aylık ve yıllık olarak değerlendirilir.

BEP geliştirme birimi, BEP’in amaçları doğrultusunda, öğrencideki ilerlemeyi değerlendirir.Bu değerlendirmeye göre, amaçlar kazanılmışsa BEP’de yeni amaçlar belirlenebilir.Öngörülen süre içerisinde uzun dönemli amaçlar doğrultusunda ilerleme kaydedilmemişse, ilerlemeyi sınırlayan veya engelleyen nedenler belirlenir.Gerekli düzenlemeler ya da yeniden planlama yapılabilir.


Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 11 Haziran 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın