Değerler Eğitimi Yönergesi

yorumsuz
1.506
Değerler Eğitimi Yönergesi

Değerler Eğitimi Yönergesi

Değerler Eğitimi Uygulama İlke ve Esasları (Madde 5)

1. Değer Kazandırma Uygulama İlkeleri ve Etkinlikleri belirlenirken 2010/53 sayılı İlk Ders Genelgesi ve bu genelgede belirtilen faaliyet örneklerine öncelik verilecektir.

2. Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde görevli öğretmenlerimiz, rehber öğretmenler ile eğitim yöneticilerimizin rehberliği ve desteğiyle ders içi ve ders dışında, Ek’te yer alan örnek etkinliklerden de yararlanarak değerler eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerdir.

3. Değerler Eğitimi konusunda basın yoluyla kamuya bilgi verilir.

4. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ile öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi, ilgi, yetenek ve öğrenim seviyeleri etkinliklerde dikkate alınacaktır.

5. Okullarda oluşturulan Değerler Eğitimi Okul/Kurum Yürütme Kurulu uygulamada yönetim ve organizasyon görevini üstlenecektir.

6. Uygulamada diğer bütün öğretmenler eşit derecede sorumluluk sahibi olacaktır.

7. Değerler Eğitimi konusunda öncelikle ilimizdeki tüm resmî ve özel okul/kurumlardaki okul müdürü ve rehber öğretmenler bilgilendirme seminerine alınacaktır. Daha sonra rehber öğretmenler kendi okullarında bütün öğretmenleri bilgilendirecektir. (Bağımsız anaokullarından rehber öğretmen olmadığı için herhangi bir öğretmen)

8. Dönemde iki olmak üzere eğitim-öğretim yılında toplam dört değer, çeşitli etkinliklerle öğrencilere ve ailelere verilerek bunların davranış hâline getirilmesi, devam eden aylarda da önceki değerlerin pekişmesi için tekrarlar yapılması sağlanacaktır.

9. Belirlenen değer konusunda öncelikle veliler mektup, seminer veya toplantılarla bilgilendirilecektir.

10. Ele alınan değer okul/kurum web sitelerinde, çeşitli kitle iletişim araçlarında uygulama örnekleri ve fotoğraflarla yayınlanacak, kamuoyunun desteği sağlanacaktır.

11. Değerler konusunda ARGE birimi tarafından hazırlanan ön test ve son testler okullarda belirlenen örneklem gruplar üzerinde uygulanacak ve sonuçlar değerlendirilecektir. Değerlendirme dönemde iki kez yapılacaktır. Örneklem grup, mevcudu 500 ve üzerinde olan okullar için %10, mevcudu 500 ve altında olan okullar için %20 olarak belirlenecektir.)

12. Değerler konusunda olumlu gelişmeler gösteren, yaşıtlarına örnek olan öğrenci veya sınıflar okul yönetimi tarafından sosyal ödülle (alkış, teşekkür, övgü vb.) ödüllendirilecek, yıl içindeki görevlerde (23 Nisan’da temsilî olarak göreve gelme gibi) bu öğrencilere öncelik verilecektir.

13. 2003 yılından itibaren geliştirilen öğretim programlarına yansıtılan kültürel ve evrensel değerlerimiz sınıf veya branş öğretmenleri tarafından ders konuları anlatılırken geçiştirilmeyecek, üzerinde titizlikle durulacak, değerler eğitimi ile ilişkilendirilecektir.

14. İşlenecek değerler aşağıdaki gibidir. Değerlerin hangi tarihte ve ne tür etkinliklerle uygulanacağı hazırlanacak bir çalışma takvimi ile okul/kurumlara iletilecektir.

15. Değerler Eğitimi İl Yürütme Komisyonu değerleri ve değerlerin işleniş sırasını değiştirme yetkisine sahiptir.

Değerler Eğitimi Yönergesi

Sevgi,

Sorumluluk,

Saygı,

Hoşgörü – duyarlılık,

Özgüven,

Empati,

Adil olma,

Cesaret, liderlik,

Nazik olmak,

Dostluk,

Yardımlaşma, dayanışma,

Temizlik,

Doğruluk, dürüstlük,

Aile birliğine önem verme,

Bağımsız ve özgür düşünebilme,

İyimserlik,

Estetik duyguların geliştirilmesi,

Misafirperverlik,

Vatanseverlik,

İyilik yapmak,

Çalışkanlık,

Paylaşımcı olmak,

Şefkat – merhamet,

Selamlaşma,

Alçak gönüllülük,

Kültürel mirasa sahip çıkma,

Fedakârlık.

www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa….


Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 14 Mart 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın