Eğitim Sistemi Amaçlarını Yerine Getiremiyor

Eğitim Sistemi Amaçlarını Yerine Getiremiyor için yorumlar kapalı
203
Eğitim Sistemi Amaçlarını Yerine Getiremiyor

Eğitim Sistemi Amaçlarını Yerine Getiremiyor
Eğitimin en temel amaçlarından biri bireye meslek kazandırmaktır. Yine eğitimin temel amaçları arasında bireyin kendisini gerçekleştirmeye çalışması ve topluma uyumunu sağlamak gelmektedir.

Eğitim sisteminin bireyi meslek sahibi yapmak, eğitimin en temel amaçlarından biri olmasına rağmen tartışılacak konuların başında gelmektedir. Çünkü bir taraftan öğrencilerin yetiştirilme koşulları, bir taraftan da mezunların durumu beklendiği gibi değil.
Özellikle; bazı üniversitelerde öğretEklenme Tarihi: 25 Kasım 2018