Hasan Güneş


Üniversitelerde Örgütsel Etik

Üniversitelerde Örgütsel Etik

Üniversitelerde Örgütsel Etik Yasal bir çerçevede iş görenlerde aynı tür davranışların oluşmasını sağlayan, örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlarken bazı toplumsal sorumluluklarında üstlenildiğini..
Eğitim Öğretim28 Eylül 2018
Ansal Çatışma ve Öğretim Üyeleri

Ansal Çatışma ve Öğretim Üyeleri

Ansal Çatışma ve Öğretim Üyeleri Ansal çatışma; bir bölümü öbür bölümü yasaklayan değerler arasında bocalama geçiren ve sonunda bunlardan birini seçmek zorunluluğunda bulunan bireyin içine..
Eğitim Öğretim1 Mayıs 2018
Eğitimde Açık Amaçlar

Eğitimde Açık Amaçlar

Eğitimde Açık Amaçlar Açık amaçlar, bir örgütün toplumca kendine verilen formal ve genel amaçlardır. Eğitim örgütlerinin genel amaçları nelerdir? Bu amaçların gerçekleştirilmesinin sonuçları nelerdir? Bu..
Eğitim Öğretim15 Nisan 2018
Açık Sistem Olarak Okul

Açık Sistem Olarak Okul

Açık Sistem Olarak Okul Açık sistem çevresindeki diğer sistemlerden sürekli girdi alan bunları belirli süreçlerden geçirdikten sonra yine, çevreye sunan, böylelikle çevreyi etkileyen ve ondan..
Eğitim Öğretim1 Mart 2018
Okullarda Amaçlara Göre Yönetim

Okullarda Amaçlara Göre Yönetim

Okullarda Amaçlara Göre Yönetim Amaçlara göre yönetim bir örgütte üst ve astların amaçlarını birlikte belirledikleri, sorumluluk aldıkları ve ulaşacakları sonuçların birlikte kararlaştırdıkları ve belirli dönemlerde..
Eğitim Öğretim30 Ocak 2018
Okul Nasıl Etkili Olabilir?

Okul Nasıl Etkili Olabilir?

Okul Nasıl Etkili Olabilir? Okullarda liderlik, etkili öğretmenlik, mesleki gelişim, okul-çevre ilişkileri ve örgütsel bağlılık bileşenleri yine okulların etkililiği bağlamında ele alınmaktadır. Geçekte, bu kapsam..
Eğitim Öğretim, Genel Kültür31 Aralık 2017
Öğrencilerin Beslenme Sorunu ve Güdülenmesi

Öğrencilerin Beslenme Sorunu ve Güdülenmesi

Öğrencilerin Beslenme Sorunu ve Güdülenmesi Güdülenme bir şey yapmak için harekete geçmek demektir. Kuşkusuz, öğrencinin güdülenmesi eğitimin önemli sorunlarından biridir. Öğrencinin güdülenmesi öğretme-öğrenme sürecinin etkililiği..
Eğitim Öğretim22 Kasım 2017
Okul Müdürleri ve Stres

Okul Müdürleri ve Stres

Okul Müdürleri ve Stres Kişinin kendini tehdit veya baskı altında algıladığında verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür, stres. Kuşkusuz, okul yöneticilerinin karşı karşıya..
Eğitim Öğretim14 Kasım 2017