Hasan Güneş


Öğretmenlik Statüsü

Öğretmenlik Statüsü

Öğretmenlik Statüsü Öğretmenlik statüsü öğretmenlere farklı roller yüklemektedir. Kuşkusuz, öğretmenin farklı rolleri olmasına rağmen; bunlar içinde çevre lideri olma gibi öğenin önemi tartışılamaz. Öğretmen, çevre..
Eğitim Öğretim10 Kasım 2018
Üniversitelerde Örgütsel Etik

Üniversitelerde Örgütsel Etik

Üniversitelerde Örgütsel Etik Yasal bir çerçevede iş görenlerde aynı tür davranışların oluşmasını sağlayan, örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlarken bazı toplumsal sorumluluklarında üstlenildiğini..
Eğitim Öğretim28 Eylül 2018
Ansal Çatışma ve Öğretim Üyeleri

Ansal Çatışma ve Öğretim Üyeleri

Ansal Çatışma ve Öğretim Üyeleri Ansal çatışma; bir bölümü öbür bölümü yasaklayan değerler arasında bocalama geçiren ve sonunda bunlardan birini seçmek zorunluluğunda bulunan bireyin içine..
Eğitim Öğretim1 Mayıs 2018
Eğitimde Açık Amaçlar

Eğitimde Açık Amaçlar

Eğitimde Açık Amaçlar Açık amaçlar, bir örgütün toplumca kendine verilen formal ve genel amaçlardır. Eğitim örgütlerinin genel amaçları nelerdir? Bu amaçların gerçekleştirilmesinin sonuçları nelerdir? Bu..
Eğitim Öğretim15 Nisan 2018
Açık Sistem Olarak Okul

Açık Sistem Olarak Okul

Açık Sistem Olarak Okul Açık sistem çevresindeki diğer sistemlerden sürekli girdi alan bunları belirli süreçlerden geçirdikten sonra yine, çevreye sunan, böylelikle çevreyi etkileyen ve ondan..
Eğitim Öğretim1 Mart 2018
Okullarda Amaçlara Göre Yönetim

Okullarda Amaçlara Göre Yönetim

Okullarda Amaçlara Göre Yönetim Amaçlara göre yönetim bir örgütte üst ve astların amaçlarını birlikte belirledikleri, sorumluluk aldıkları ve ulaşacakları sonuçların birlikte kararlaştırdıkları ve belirli dönemlerde..
Eğitim Öğretim30 Ocak 2018