Hasan Güneş


Çocuk Sömürüsü

Çocuk Sömürüsü

Çocuk Sömürüsü DİSK-AR’ A göre okula devam etmeyen çocuklarda hane halkı gelirine katkıda bulunmak için çalışanların oranı yüzde 58.7 seviyesindedir. Okula devam etmeyen ve hane..
Eğitim Öğretim31 Ağustos 2017
Eğitimde Adil Davranışın Önemi

Eğitimde Adil Davranışın Önemi

Eğitimde Adil Davranışın Önemi Adalet haklı ile haksızın ayırt edilmesi, haklı olana hakkının verilmesi, kişinin hak ettiği şeye sahip olabilmesine verilen isimdir. Kuşkusuz, eğitim açısından..
Eğitim Öğretim27 Ağustos 2017
Diğergamlık ve Eğitim

Diğergamlık ve Eğitim

DİĞERKÂMLIK VE EĞİTİM Türkçede özgecilik kelimesiyle ifade edilen bu kavram, başkalarını düşünmek, onların hukukunu korumak hususunda özverili olmak, başkalarının hukukunu gözetmek hususunda fedakar ve feragat..
Değerler Eğitimi23 Ağustos 2017
Problem Çözme ve Uygarlaşma

Problem Çözme ve Uygarlaşma

Problem Çözme ve Uygarlaşma Problem çözme; birey ve grubun içinde taşıdığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklar ve çatışmalarla yapacakları mücadeleye verilen isimdir. Uygarlaşma..
Eğitim Öğretim21 Ağustos 2017
Yaratıcılık ve Eğitim

Yaratıcılık ve Eğitim

Yaratıcılık ve Eğitim Yaratıcılık; toplumların vazgeçilmez öğelerinden biridir. Pekala, yaratıcılık neden vazgeçilmezdir? Bireyleri yaratıcılığının gelişmesinde aile ve okulun yeri ve önemi nedir? Maalesef, yaratıcılık gerektiren ürünleri..
Eğitim Öğretim19 Ağustos 2017
Eğitim ve Mutluluk

Eğitim ve Mutluluk

Eğitim ve Mutluluk Bugünlerde eğitimin mutluluk ile ilişkisinin ele alınmasına ivedilikle ihtiyaç vardır. Çünkü geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de mutluluk ile eğitim arasındaki..
Eğitim Öğretim6 Temmuz 2017
Öğretmenlerin Öz-Yeterlilik Düzeyi

Öğretmenlerin Öz-Yeterlilik Düzeyi

Öğretmenlerin Öz-Yeterlilik Düzeyi Öz yeterlik inancı, bireylerin sahip oldukları bilgi ve becerilerin etkin biçimde kullanabilmeleri için, öncelikle ilgili alanlarda kendi yeterliklerine güven duymaları gerektiğini öne..
Eğitim Öğretim30 Mayıs 2017
Eğitimde Açıklık İlkesi

Eğitimde Açıklık İlkesi

Eğitimde Açıklık İlkesi Bilginin bireyler arasında veya sistem içerisinde akışının kolay olması anlamındaki açıklık ilkesi eğitim açısından birtakım sonuçları bulunuyor. Bu sonuçlar, okul müdürü- üst..
Eğitim Öğretim22 Mayıs 2017