Hasan Güneş


Var Olmak ve Eğitim…

Var Olmak ve Eğitim…

Var Olmak ve Eğitim… Rene Descartes var olmanın ön koşulunu, var olmanın bilincine bağlamıştır. Var olmak neden önemlidir? Var olmanın bilincine varmada eğitimin önemi nedir?..
Eğitim Öğretim19 Nisan 2016
Hoşgörü ve Eğitim

Hoşgörü ve Eğitim

Hoşgörü ve Eğitim Öğrencide hoşgörünün gelişmesi birçok etkene bağlıdır. Aile içi iletişim bunların başında geliyor. Aile içi iletişim ana-babadan çocuğa; çocuktan ana babaya çift yönlü..
Değerler Eğitimi11 Nisan 2016
Toplumsal Dayanışma ve Eğitim

Toplumsal Dayanışma ve Eğitim

Toplumsal Dayanışma ve Eğitim Toplumların ve üyelerin var olan düzeni korumak için değerleri koruması olarak dayanışma önemli bir yeri bulunuyor. Kuşkusuz, bu işlem geleneksel toplumlarda..
Eğitim Öğretim4 Nisan 2016
Öğrencinin Ben Bilinci

Öğrencinin Ben Bilinci

Öğrencinin Ben Bilinci, Psikolojik Sağlık ve Eğitim Öğrencinin ben bilinci kendisinin bilincinde olma; olma anlamına geliyor. Öğrenciyi birey yapan, farklı kılan seçimleridir. Ancak, öğrencinin ben..
Eğitim Öğretim23 Mart 2016
Aktif Olmak Her Öğrencinin Hakkı

Aktif Olmak Her Öğrencinin Hakkı

Aktif Olmak Her Öğrencinin Hakkı Aslında; insan var olan güçleri olan fiziksel, duygusal, entelektüel ve sanatsal kapasitesinin hayata geçirilmeyi bekler. Buna aktiflik denir. Öğrencinin aktif..
Eğitim Öğretim21 Mart 2016
Hasan Güneş

Hasan Güneş

Hasan Güneş’in Paylaşımları Öğrencilerin Özgerçekleşim Güdüsü Öğrencilerin Özgerçekleşim Güdüsü Son yıllarda fizyolojik olsun, psikolojik olsun bütün güdülerin kaynağının “öz gerçekleşim” olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle,..
Yazarlar21 Mart 2016
Eğitimde Düşüncenin Önemi

Eğitimde Düşüncenin Önemi

Eğitimde Düşüncenin Önemi Düşüncenin, öğrenci açısından önemi nedir? Öğretmenin öğrencide sağlayacağı kavramlar, yargılar, kuramlar ne olmalıdır? Kuşkusuz, öğretme-öğrenme sürecinde kazandırılacak düşünce; öğrencinin çevresiyle uyumu, problem..
Eğitim Öğretim21 Mart 2016
Öğrencilerin Özgerçekleşim Güdüsü

Öğrencilerin Özgerçekleşim Güdüsü

Öğrencilerin Özgerçekleşim Güdüsü Son yıllarda fizyolojik olsun, psikolojik olsun bütün güdülerin kaynağının “öz gerçekleşim” olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle, öğrenci öz gerçekleşim güdüsü arasında bağlantı..
Eğitim Öğretim19 Mart 2016
Türkiye’de İnsan Hakları Eğitimi

Türkiye’de İnsan Hakları Eğitimi

Türkiye’de İnsan Hakları Eğitimi Eğitim hakkından yararlanma, insan olmanın bir gereğidir. Buna rağmen, ülkemizde okullaşma oranları istenen oranda değildir. Bedensel cezalandırma yasağı, insan haklarından bağımsız..
Eğitim Öğretim19 Mart 2016
Şiddetsiz Okul Hayal mi?

Şiddetsiz Okul Hayal mi?

Şiddetsiz Okul Hayal mi? Hemen hemen her gün okullarda şiddete ilişkin haberler medyaya yansıyor. Bu köşe yazısında, öğrenciler arasında baş gösteren şiddet türü ele alınıyor...
Eğitim Öğretim19 Mart 2016