Hasan Güneş

Hasan Güneş için yorumlar kapalı
3.608
Hasan Güneş

Hasan Güneş’in Paylaşımları

Öğrencilerin Özgerçekleşim GüdüsüÖğrencilerin Özgerçekleşim Güdüsü

Öğrencilerin Özgerçekleşim Güdüsü Son yıllarda fizyolojik olsun, psikolojik olsun bütün güdülerin kaynağının “öz gerçekleşim” olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle, öğrenci öz gerçekleşim güdüsü arasında bağlantı..

Eğitimde Düşüncenin Önemi

Türkiye’de İnsan Hakları Eğitimi

Şiddetsiz Okul Hayal mi?

Aktif Olmak Her Öğrencinin Hakkı

Öğrencinin Ben Bilinci

Toplumsal Dayanışma ve Eğitim

Hoşgörü ve Eğitim

Toplumsal Uzlaşma ve Eğitim

Öğrenci Uyumu

Özgüven ve Eğitim

Var Olmak ve Eğitim

Sosyal Girişimci Olarak Öğretmen

Sosyal Benlik ve Eğitim

Toplumsal Benzeşme ve Okullar

Okul Yönetiminde Etik

Kimlik Duygusu (Aidiyet Duygusu) ve Okul Başarısı

Öğretmenin Kendisi Olması

Eğitimde Başarı

Öğretmenlerin Gereksinmeleri Karşılanıyor mu?

Öğrenci Farkındalığı

Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Eğitim

Toplumsal İlgi ve Eğitim

Ülkemiz Eğitim Örgütlerinde Önyargı

Okulların ve Öğrencilerin Birlikte Gelişmesi

Öğrencinin Kendisi Olması

Öğretmen Olmak

Ergenlerin En Büyük Sorunu: Kimlik Krizi

Düşünme ve Eğitim

Okullarda Örgütsel Çatışma

Eğitim ve Özgürlük

İnsan Hakları Eğitimi

Eğitimde Açıklık İlkesi

Öğretmenlerin Öz-Yeterlilik Düzeyi

Eğitim ve Mutluluk

Sosyal İzolasyon ve Eğitim

Öğrencinin Sosyo Ekonomik Durumu ve Başarısı Üzerindeki Etkisi

Yaratıcılık ve Eğitim

Problem Çözme ve Uygarlaşma

Diğergamlık ve Eğitim

Eğitimde Adil Davranışın Önemi

Çocuk Sömürüsü

İnsan Yetiştirme Düzenimiz ve Öz Saygı

Okullar Açılırken Öğretmenlere Öneriler

Sınıflarda Sürekli Anlatım Yöntemini Kullanmak

Öğrencinin Bireyselleşmesinin Önemi

Duyarlı Bireyler Yetiştirmek

Okul Müdürleri ve Stres

Okul Nasıl Etkili Olabilir?

Okullarda Amaçlara Göre Yönetim

Açık Sistem Olarak Okul

Eğitimde Araştırıcı Davranışın Önemi

Ansal Çatışma ve Öğretim Üyeleri

Bencil Öğrencilerle Başa Çıkmak

Sahip Olduğumuz Ezber Eğitiminin Sonuçları

Üniversitelerde Örgütsel Etik

Çağdaş Eğitimin Önündeki Engeller

Çağdaş Bir Toplum Yaratmak Üzerine

Uzlaşma Kültüründe Okulların Rolü


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 21 Mart 2016