Meb Alan Değişikliği Başvuruları

Meb Alan Değişikliği Başvuruları

2.1.  Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararına göre; 

- Mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan, 

- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden,

- Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren 

öğretmenler, alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.2.  Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı  Kararı ile 12/09/2012 

tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda 2012 yılına mahsus olmak üzere;

1- Sınıf öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;

a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler 

öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan 

alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunları 

lisans tamamladıkları alana,

b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda  boş norm kadro 

bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım alanına 

alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir. 

2- Diğer alan öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre; 

a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler 

öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan 

alana ya da aylık karşılığı okutabilecekleri dersin alanına,

b) Teknoloji ve Tasarım alanına 

alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir. 

2.3 Sağlık eğitim enstitüsü mezunu iken sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitimi bölümünde 

3+1lisans tamamlama programını bitirenler, sağlık bilgisi ya da sağlık/hemşirelik 

alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.4. - Mezuniyetine uygun olmayan alana,

- Elektronik Başvuru Formundaki hizmet puanı ile Özlük Modülündeki hizmet 

              puanı farklı olarak,

- Gerekli şartları taşımadan,

- Başvuru Formu dışında bir belgeyle,

- Geçersiz veya yanlış bilgi ve belgeyle,

- Posta yoluyla,

- İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,

- Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan

yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan 

alan değişiklikleri iptal edilecektir.

• Başvurularının Kabul Edilmesi ve Onay Süreci          21-26 Eylül 2012 

• Alan Değişikliklerinin Yapılması ve İlanı 27 Eylül 2012

• Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemleri  

 

28 Eylül 2012 

 

tarihinden itibaren yapılacaktır.

Öğretmenlerin il içi alan değişikliği kılavuzu yayınlandı. İncelemek için tıklayınız...

 www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa....

Copyright 2015 Eğitime Dair - Meb Alan Değişikliği Başvuruları. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri