Teknoloji ve Tasarımın Önemi

Teknoloji ve Tasarımın Önemi 
Günümüzde teknolojinin birden fazla tanımı yapılmaktadır. Temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde ürüne dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olan teknolojinin, bu tanımıyla her türlü etkinliğin içerisinde bir süreç olarak yer aldığını görmekteyiz. Herhangi bir şeyi daha hızlı, daha ekonomik, daha verimli yapma girişimi olan teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak için yaratıcılık ve zekanın; bilim, sanat, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bireşimidir. 

Tasarımda ise zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkar. Çünkü tasarım zihinde canlandırdığımız biçimdir. Tasarım yaparken farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel becerilerin önemi yadsınamaz. 

Teknoloji ve tasarım iç içe olan kavramlardır. İkisi de ürün geliştirme sürecine yöneliktir ve insan hayatını doğrudan etkiler. Teknoloji ve tasarımı birlikte ele aldığımızda öncelikle karşımıza çıkan zihinsel süreç, yaratıcılıktır. 

Bireyin yaratıcılık gücünün geliştirilmesiyle teknoloji ve tasarım ilişkisinin geliştirilebilmesi mümkün olabilir. Yaratıcılığın gelişmesi dış uyarıcılara açık olmakla birlikte, istek, hayal gücü ve tepkilerin de bilince olmakla ilgilidir. 

Teknoloji ve tasarım dersinin verileceği yaş grubunda, gruba ait olma ve grup üyeleri içinde lider olma isteği yaratıcılığı olumsuz etkiler. Bunun önüne geçmek için grup içerisinde motivasyon sağlanmalı, grup dinamiği geliştirilmeli ve iş birliğinin önemi kavratılmalıdır. 

TEKNOLOJİ NEDİR? 

Teknolojinin birden fazla tanımının yapıldığını daha önce belirtmiştik. Bazıları bu tanımları eğitimle ilişkilendirmektedir. Şimdi kısaca bunlara değineceğiz: 

Teknoloji, insanın doğaya üstünlük kurmak amacıyla bilimi kullanarak tasarladığı bir disiplindir. 

Teknoloji deneysel anlamda, teknik yönden tecrübeli bir grubun insanlar, olaylar, makineler vb. üzerinde denetim kurmasıdır. 

Teknoloji birçok insanın düşündüğü gibi sadece makine kullanmak değildir. Teknoloji, bilimin uygulamalı sanat haline dönüşmesidir. 

Teknolojinin bilim için otorite olması mümkün değildir. Teknoloji insan aklını ve vücudunu güçlendirmek, üstün kılmak için geliştirilecek aletler, teknikler ve yöntemler üzerinde durur. Teknoloji bir fikir değil harekettir. Bu nedenle insani değerler göz ardı edilirse tamamıyla tehlikeli bir sonuca da yol açabilir. 

TASARIM NEDİR? 

Tasarım ise en kısa tanımıyla fikri, şekil olarak sunmaktır. Tasarlamak ise; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, özgün olmak gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

Teknoloji Nedir?

Eğitim Teknolojisi Nedir?

Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler

Dünyayı Değiştiren Teknolojik İcatlar

Neden Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji ve Tasarımın Önemi

Teknoloji ve Tasarım Uygulama Esasları

www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa....

Copyright 2015 Eğitime Dair - Teknoloji ve Tasarımın Önemi. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri