Ek Eylem Soruları

Kategori: Türkçe

                                                                           EK EYLEM

1. Ad soylu sözcüklere  ya da sözcük kümelerine ulanıp onları cümlede yüklem yapan ek hangisidir?

A) Kip eki                              B) Ek fiil

C) Çekime ki                          D) Kişi eki

2.Hangi cümlede ek-fiil vardır?

A)      Anlattığım konuyu dikkatle dinle.

B)      Ahmet, çok çalışkandır.

C)      İşleyen demir pas tutmaz.

D)      Her olayda hayal gücünü kullanıyor.

 

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur?

A)      Gördüğüm çocuklar çok akıllıydı.

B)      Bu akşam yine hüzünlüyüm.

C)      Okuldan çıkınca eve gelsin.

D)      Dün hava çok güzelmiş.

 

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisi ek eylemle yapılmıştır?

A)      Türk halkını birleştiren en önemli ilke lâikliktir.

B)      Tarih, ulusların başarısını çok iyi değerlendirir.

C)      Korkularımız, onları tanımamaktan kaynaklanır.

D)      Bu çalışmalar gereksiz yere uzadı.

 

5. “Yaralıları hastaneye taşırken, ölüme alışmış gibiydi.”cümlesindeki ek-fiil almış kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) yolda                            B) giderken

C) alışmış                          D) gibiydi

 

6.Verilen cümlelerin hangisinde yüklem,  ekeylemin geniş zamanının olumsuz biçimidir?

A)      Akşamleyin kesilen karpuz çok iyiydi.

B)      Aranızda çok mutluyum çocuklar.

C)      Yazın akmayan çeşmeler güzel değildir.

D)      Küçük çocuk yoksul değilmiş.

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır?

A)      Yaram tuz basmışım, yakamoz yerine.

B)      Sen gidedur, ben yetişirim.

C)      Çocukları yarın tatile gönderiyorum.

D)       Odadaki masa çok temizdi.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur?

A)      Doğru söze ne denir?

B)      El elden üstündür.

C)      Gidemediğin yer senin değildir.

D)      Görünen köy kılavuz istemez.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiştir?

A)      En sevdiği şey müzik dinlemek.

B)      Köy havası çok güzelmiş.

C)      Arkadaşımın babası doktordu.

D)      Her zaman uykusu gelir.

 

 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerden  hangisinin yüklemi ek fiil değildir?

A)      Dünkü yarışmada çok heyecanlıydım.

B)      Kardeşim bugün çok rahatsız.

C)      Yarışmacıların hepsi çocuktu.

D)      Hiçbir zaman yalan söylememeliyiz.

 

11. Ek eylem, ad soylu sözcükleri cümlede yüklem yapar.

Aşağıdakilerden hangisi , bu tanıma örnek olamaz?

A) Sevimliymiş                     B)Güzeldi

C) Nazlıydı                            D) Sıvamış

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanda çekimlenmiş ek eylem kullanılmıştır?

A)      En sevmediği renk mormuş.

B)      Bir zamanlar o da gençti.

C)      Bunların hepsi annemindir.

D)      Öğleden önce o da bizdeydi.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem vardır?

A)      Sırtındaki elbisesi çok yıpranmış, incelmiştir.

B)      Onun bu davranışı bir incelikti.

C)      Ele aldığı konuyu derinlemesine inceler.

D)      İkide bir alnına düşen saçları üfledi.

 

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur?

A)      Akşama kadar çalıştığım içim çok yorgundum.

B)      Gece eve geldiğimde babam sinirliydi.

C)      Bu olaya tanık olduğu için benzi soldundu.

D)      Bu sorunlar hep aklını kurcaladı.

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil yoktur?

A)      Varım yoğum annemdir.

B)      Bugünlerde dikkatli olmalı.

C)      Bu güzel vatanda her şey vardır.

D)      Hiçbir sıkıntıları yokmuş.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur?

A)      Sabrın sonu selamettir,dayanmalısın.

B)      Benim umudum sendedir,tez haber getir.

C)      Aylardır hiçbir haber yokmuş.

D)      Annem gelmiş, kapıyı açıver.

 

17. Aşağıdaki cümlelerde hangisinin yüklemi ek fiildir?

A)      Keşke söyleseydik bunu  onun yaptığını.

B)      Çoktan razıymış onun şartlarına.

C)      Benimle konuşabilirdin bu konuyu.

D)      Elindeki bastonla kapıya iki kez vurdu.

 

 

18.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde ek fiil kullanılmıştır?

A)      O tartışmadan sonra Ali, buraya gelmez oldu.

B)      Öğretmenlik doğuştan gelen bir kabiliyettir.

C)      Onun geldiğini görünce nasıl da gizleniyor.

D)      Halbuki onun sorularını ben çözüyorum.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur?

A)      Arkadaşımın kız kardeşinin ismi Aylin’miş.

B)      Kardeşim uzun süredir oradaydı.

C)      Bu yıl ekinler erken yeşerdi.

D)      Gözlerinin rengi kardeşininki gibi siyahtı.

 

20.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem çekimli eylem hem de ad olarak kullanılamaz?

A) Döner                                         B) Okur

C) Yazar                                         D) Yakar

 

21.Ad soylu sözcükler, cümlenin yüklemi olabilmek için ya ek eylem alırlar, ya bir yapım ekiyle eyleme dönüşürler ya da yardımcı eylem alarak bileşik eylem oluştururlar.

Aşağıdakilerden hangisinde ek eylem alarak yüklem görevine geçmiştir?

A)      Bizi görünce ağlamaya başladı.

B)      Sebze meyve oldukça bollaştı.

C)      Eşyalarına neden sahip olamıyorsun.

D)      Dün, hava biraz daha sıcaktı.

 

22.Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir?

A)      Yaşamak şakaya gelmez.

B)      O kızın gözleri yeşilmiş.

C)      Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

D)      Benim sadık yârim kara topraktır.

23.Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil farklı görevdedir?

A)      Ahmet çalışkandır.

B)       Oya hastaymış.

C)      Film iyiydi.

D)      Ali Gelecekti.

 

 

24.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur?

A)      Yine yeşillendi fındık dalları.

B)      Atatürk’ün gözleri maviydi.

C)      Kardeşim dün buradaydı.

D)      Saçları sapsarıymış çocuğun.

25.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ek fiil değildir?

A)      Bu gördüğüm en eski saldı.

B)      Bu limanlar çok yeniymiş.

C)      Görünen köy yakındır.

D)      Bu haberi bize o vermişti.

 

26.Aşağıdakilerden hangisinde ek fiil yoktur?

A)      Kitap en iyi dosttur, bunu sakın unutma.

B)      Aylardır hiçbir haber yoktu babamdan.

C)      Günde on saat çalıştığından yorgundu.

D)      Misafir gelmiş kapıyı açıver.

 

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde ek fiil kullanılmıştır?

A)      Yaramazlık yapan öğrenci sınıftan atıldı.

B)      Babasının yaptıklarına dayanamadı.

C)      Başına gelecekleri bilse oraya uğrar mıydı.

D)      Onda mutlaka çok para vardır.

 

  28.Aşağıdakilerden hangisi ek fiilin geniş zamanıdır?

A)      Baharda ağaçlar çiçek açar.

B)      Ben bu dershanede öğrenciyim.

C)      Bana o tatlıdan biraz verir misin?

D)      Yüzü hiçbir zaman gülmez.

 

29.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil yoktur?

A)      Ayakları çıplak,sarı saçları perişandı.

B)      Bu işler,senin bildiğin kadar kolay değildir.

C)      Adımı güveç koy,ama ocak üstüne koyma.

D)      Onun söyledikleri tamamen boşmuş.

 

 30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem (isim-fiil) kullanılmamıştır?

 

A)      Sabahları parkta yürüyüşe çıkardı.

B)      Kütüphaneye gitmek için hazırlanıyor.

C)      Bize doğru gelen satıcıyı azarladı.

D)      Magazin dergilerini okumayı severim.

  

31.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmamıştır?

 

A)      Ağrı kesici soran adam çok bitkindi.

B)      Her yeri görmüş bir insanla konuşmak zevkliydi.

C)      Bütün tanıdığım insanlara haber veririm.

D)      Bürodaki eşyaları yenilemeye başlayabiliriz.

 

 32.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil vardır?

A)      Bu havada dışarıya çıkılmaz.

B)      Can boğazdan gelir.

C)      Bu oda diğerinden daha geniştir.

D)      Kitabın ilk sayfası yırtılmış.

 

 33.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ekfiilin geniş zamanını almıştır?

A)      İstersen birlikte alışalım.

B)      Size olan güvenimiz sonsuzdur.

C)      Yemeği yer, öyle çıkarsınız.

D)      Sen de bizimle birlikte gelebilirsin.

  

34.

I.                    İlim, ilim bilmektir

II.                  İlim kendin bilmektir

III.               Sen kendini bilmezsen

IV.                Bu nice okumaktır

Yukarıdaki numaralandırılmış dizelerden hangisinde ek fiil yoktur?

A) I      B) II          C) III     D) IV

 

 35.Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil vardır?

A)      Sabreden derviş, muradına ermiş.

B)      Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

C)      Dost, dostun eğerlenmiş atıdır.

D)      Denize düşen yılana sarılır.

 

36.Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil yoktur?

A)      Bahçeleri karanfillerle kaplıdır.

B)      En sevdiği çiçek gülmüş.

C)      Sınıfın en küçüğü Ali’dir.

D)      Derse yine geç  kalmış.

37.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isim soylu bir sözcüktür?

A)      Öğretmen Sedat Çalış Caddesi burasıdır.

B)      Yolcu otobüsü Ankara’dan hareket etti.

C)      Kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çıkarılır.

D)      Kızılcık Dalları romanını okudunuz mu?

  

38.Aşağıdakilerin hangisinde ekfiil vardır?

A)       Vapurdaki çocuk yaşlı bayana yerini verdi.

B)       Kamyonumuzun tekerleği patlayıverdi.

C)       Ablasını karşısında görünce birden donakaldı.

D)       Bu son yıllarda seyrettiğim en güzel yarıştı.

 

 

 

39.Aşağıdakilerin hangisinde ekfiilkullanılmamıştır?

A)      Bir gün içimde garip bir istek canlanıverdi.

B)      Artık ben de bir şeyler yazabilirim.

C)      Büyük bir yazar olabileceğime inanıyordum.

D)      Orada kimse kimseye kötülük etmezmiş.

 

40.Aşağıdakileirn hangisinde ek fiil yoktur?

A)      Gelen babamsa ona beni görmediğini söyle.

B)      Artık derslerine düzenli çalışıyormuş.

C)      Sen gidedur, ben burada bekleyeceğim.*

D)      Bana, onun parası vardır,dedi.

 

 

 

41.Aşağıdakileirn hangisinde altı çizili ek,  ek-fiil görevindedir?

A)      Kendini mesleğine vermiş bir öğretmenim.*

B)      Öğretmenim sizinle görüşmek istiyor.

C)      Bu konuyu sana öğretebilirim.

D)      Yaşam da en gerçek yol gösterici bilimdir.

 

 

42.Aşağıdakilerin hangisi ek-fiilin geniş zamanı ile çekimlenmiştir?

A)      Salon ağzına kadar doluydu.

B)      O gün hava çok güzeldi.

C)      Bugün milletçe çok sevinçliyiz.*

D)      Metin, uzun zamandan beri hastaymış.

 

43.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil kullanılmamıştır?

A)      En büyük zevkim kitap okumaktır.

B)      Bütün ihtiyaçlarımı dedem giderdi.

C)      Güneşli günlerde dışarı çıkardı.

D)      Ankara’ya hafta da bir giderdi.

Anlatım bozuklukları sorular

Genel Kültür Soruları

En iyi sorular

İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları

 Kaynak : ilkogretimturkce.com, www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa...

Copyright 2015 Eğitime Dair - Ek Eylem Soruları. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri