Atatürk


Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar

Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar

Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar Mustafa Kemal Atatürkün Katıldığı Savaşlar ve Tarihleri Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar Osmanlı Döneminde Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911 İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913..
Atatürk, Tarih31 Mayıs 2017
Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem

Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem

Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem Atatürk’ün önem verdiği ve savunduğu kavramların dinimizle olan uyumunu hemen her alanda görmek mümkündür. Atatürk’ün bilim konusundaki yaklaşımı bunun bir başka..
Atatürk14 Mayıs 2017
Atatürk’ün Eğitim Üzerine Sözleri

Atatürk’ün Eğitim Üzerine Sözleri

Atatürk’ün Eğitim Üzerine Sözleri · Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. · İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima korumak hususunda çalışasınız. (Şemsettin Günaltay, 1951..
Atatürk14 Mayıs 2017
Eğitim ve Öğretim Hakkında

Eğitim ve Öğretim Hakkında

Eğitim ve Öğretim Hakkında İlköğretimde hedefimiz, bunun umumî olmasını bir an evvel gerçekleştirmektir. Bu neticeye varmak, ancak, fasılasız tedbir almakla ve onu metodik uygulamakla mümkün..
Atatürk, Eğitim Öğretim12 Mayıs 2017
Atatürk ve Eğitim

Atatürk ve Eğitim

Atatürk ve Eğitim Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU Atatürk’ün, söylevlerine, gerçekleştirdiği devrimlere, ortaya koyduğu ilkelere yaşamında onunla doğrudan etkileşimde bulunma olanağına sahip olmuş kişilerin anılarına baktığımız..
Atatürk12 Mayıs 2017