Atatürk


Einstein’dan Atatürk’e Mektup

Einstein’dan Atatürk’e Mektup

Einstein’dan Atatürk’e Mektup Ecdad, ocağa düşene sahip çıkmış, düşmanı dahi olsa ona kılıç çekmemiştir. Bu olgu öteden beri böyle gelmiştir, böylede devam etmektedir. Bu bizim..
Atatürk17 Nisan 2016
Atatürk ve Tarih

Atatürk ve Tarih

Atatürk ve Tarih Kültür; tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan her milletin kendine has, o milleti millet yapan maddî ve manevî değerlerin bütünüdür. Bu bütünü..
Atatürk6 Nisan 2016
Atatürk’ün Çocuklarla İlgili Özdeyişleri

Atatürk’ün Çocuklarla İlgili Özdeyişleri

Atatürk’ün Çocuklarla İlgili Özdeyişleri Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildi. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek evlatlarım bugünkü hayat..
Atatürk6 Nisan 2016
Atatürk Anlatıyor

Atatürk Anlatıyor

Atatürk Anlatıyor BÜYÜK TAARRUZ KARARI Atatürk, Büyük Taarruz’a hangi koşullar altında, nasıl karar verdiğini “Nutuk”ta şöyle anlatır: “Saldırı için tekrar cepheye gitmeden önce, Ankara’da çözülmesi..
Atatürk22 Mart 2016
Atatürk Şiirleri

Atatürk Şiirleri

Atatürk Şiirleri KALPAKLI SÜVARİ Gecenin arkasında bir yerde, Ufaldıkça gaz lambaları, Nehrin omuzlarına yaslanıpyaşlı ve dindar Yalnızlıktan soğumuş dağlar, Kalpaklı bir süvari dolaşırmış gizlilerde, Köylüler..
Atatürk22 Mart 2016
Atatürk’ün Öğrenim Hayatı Kısaca

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı Kısaca

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı Kısaca Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim gördüğü okulları şu şekilde sıralamak mümkündür; 1-)Mahalle Mektebi 2-)Şemsi Efendi İlkokulu 3-)Selanik Mülkiye Rüştiyesi 4-)Selanik Askeri Rüştiyesi..
Atatürk20 Mart 2016
Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem

Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem

Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem Atatürk, şiir ve edebiyat dışında müziğe de büyük bir ilgi duymuştur. Şarkı ve türküleri dinlemekten büyük bir zevk alan Atatürk, zaman..
Atatürk20 Mart 2016
Atatürk Devrimleri

Atatürk Devrimleri

Atatürk Devrimleri Atatürk Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz: 1. Siyasal Devrimler: · Saltanatın Kaldırılması..
Atatürk, Tarih19 Mart 2016
Atatürk’ün İlkeleri

Atatürk’ün İlkeleri

Atatürk’ün İlkeleri CUMHURİYETÇİLİK Atatürk devriminde cumhuriyetçilik, ana ilke ve esas değerdir. Anayasalarımızda öteki Atatürk ilkelerinin yer alışında diziliş sırasında en baştadır. öyle ki anayasamızda değiştirilmesi..
Atatürk, Tarih19 Mart 2016
Atatürk’ün Eserleri

Atatürk’ün Eserleri

Atatürk’ün Eserleri Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün en büyük eseridir. Sağlam temeller üzerine kurduğu bağımsız, modern ve çağdaş Türkiye Devleti’nin temellerini de çeşitli sözleriyle ve yazılarıyla tespit..
Atatürk19 Mart 2016