Dokümanlar


Okul Zümresi Gündem Maddeleri

Okul Zümresi Gündem Maddeleri

MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesine göre, eğitim kurumu sınıf/alan zümre toplantılarında görüşülmesi gereken gündem maddeleri; 1. Açılış, yoklama yapılması ve yazman seçilmesi, Zümre Başkanı..
Dokümanlar9 Eylül 2017