Türkçe


Kitapla İlgili Sözler

Kitapla İlgili Sözler

Kitapla İlgili Sözler • Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer. • Kitaplar hiç aldatmayan dostlardır. • Bir insanın değeri okuduğu kitaplarla belli olur. • Kitap..
Genel Kültür, Türkçe22 Mart 2017
Kitap Türleri

Kitap Türleri

Kitap Türleri Kitapları türlerine göre çeşitli gruplara ayırabiliriz. Başvuru Kitapları: Bu gruba giren kitaplar bize değişik, çeşitli yararlı bilgiler verirler. Sözlükler, ansiklopediler, yazım kılavuzları gibi...
Eğitim Öğretim, Genel Kültür, Türkçe22 Mart 2017
Yabancı Özel Adların Yazımı

Yabancı Özel Adların Yazımı

Yabancı Özel Adların Yazımı a. Arapça ve Farsça özel adların yazımı „Türkler tarafından kullanılan kişi adları Türkçedeki söylenişine göre yazılır: Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin,..
Türkçe10 Mart 2017
Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi

Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi

Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi Satır sonunda, yer kalmadığı için yarım kalan kelimelerin bölünmüş olduğunu, yani devamının altta olduğunu göstermek için satır sonunda kısa çizgi kullanılır:..
Türkçe10 Mart 2017
Ünlü Düşmesi Ünsüz düşmesi

Ünlü Düşmesi Ünsüz düşmesi

Ünlü düşmesi olan kelimeler: ağız→ağzı, burun→burnu, koyun (bağır, döş)→koynuna, alın→alnı, oğul→oğlu, gönül→gönlüm, beniz,→benzi, ömür→ömrüm, cürüm→cürmü, hüküm→hükmü, fikir→fikri… ileri-le-mek→ilerlemek, koku-la-mak→koklamak, kavuş-ak→kavşak, uyu→uyku, devir-→devril-… nerede→nerde, burada→burda, şurada→şurda…..
Türkçe10 Mart 2017
Düzeltme İşaretinin Kullanımı

Düzeltme İşaretinin Kullanımı

Düzeltme İşaretinin Kullanımı Düzeltme işareti Türkçe olmayan kelimelerde kullanı> bir işarettir. Bu işaret hem uzatma hem de inceltme görevinde kullanılır. İnceltme görevi sadece “g, k,..
Türkçe10 Mart 2017
Tarihlerin Yazımı

Tarihlerin Yazımı

Tarihlerin Yazımı a. Tarihler zaman birimi olarak en kısadan en uzuna doğru sıralanır: gg.aa.yyyy: 30 Haziran 1998 30.06.1998 30/06/1998 b. Gün, ay, yıl rakamlarının arasına..
Türkçe10 Mart 2017
Sayıların Yazımı

Sayıların Yazımı

Sayıların Yazımı Sayılar rakamla yazılabildikleri gibi harfle de yazılabilir. ]Küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar harfle..
Türkçe10 Mart 2017