Türkçe


Büyük Harflerin Yazımı

Büyük Harflerin Yazımı

Büyük Harflerin Yazımı Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. Şiirdeki mısraların her birinin ilk..
Türkçe9 Nisan 2017
Kaynaşma Nedir? Örnekler

Kaynaşma Nedir? Örnekler

Kaynaşma Türkçede ünlü ile biten bir kelime, yine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde kelime ile ek arasına “n, s, ş, y” (yaşasın) ünsüzlerinden uygun olanı gelir. Buna kaynaşma..
Türkçe9 Nisan 2017
Ünsüz Yumuşaması Nedir? Örnekler

Ünsüz Yumuşaması Nedir? Örnekler

Ünsüz Yumuşaması Türkçe bir kelimenin son hecesi sert ünsüzlerden biri ile bitiyorsa, bu kelimeye ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde, kelimenin sonundaki sert ünsüz yumuşar. Buna ünsüz yumuşaması..
Türkçe9 Nisan 2017
Ses Düşmesi Nedir? Örnekler

Ses Düşmesi Nedir? Örnekler

Ses Düşmesi Değişik nedenlerden dolayı Türkçe kelimelerin aslında olan bazı sesler düşer. Buna ses düşmesi denir. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan kelimelere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde..
Türkçe9 Nisan 2017
Ses Bilgisi Kısaca

Ses Bilgisi Kısaca

Ses Bilgisi Kısaca Dilin temelini sesler oluşturur. Seslerin yazıya çevrilmesinde kullanılan işaretlere harf denir. Harflerin belli bir sıraya göre bir arada gösterilmesi ile de alfabe..
Türkçe9 Nisan 2017
Anlamına Göre Cümleler

Anlamına Göre Cümleler

Anlamına Göre Cümleler Her cümlenin bir anlamı vardır. Ancak cümleler bu anlamı değişik yapılarla bildirir. Bazen bir yargıyı haber verir. Bazen anlamı, soruyla bildirir. Bazense bir duyguyu..
Türkçe9 Nisan 2017
Öğe Dizilişine Göre Cümleler

Öğe Dizilişine Göre Cümleler

Öğe Dizilişine Göre Cümleler Türkçede cümleyi oluşturan ögeler belli bir mantık dizilişine göre sıralanır. Hatta tamlamayı oluşturan sözcüklerin bile bir sıraya göre dizilmesi gerekir. Ögelerin sıralanışına göre..
Türkçe9 Nisan 2017