MEB’den 8 branşın öğretmenleri için güzel haber!

yorumsuz
2.923
MEB’den 8 branşın öğretmenleri için güzel haber!

MEB’den 8 branşın öğretmenleri için güzel haber!

Milli Eğitim Bakanlığı kurumlara gönderilmek üzere yayınladığı resmi yazı ile yaptığı duyuruda alan değişikliği yoluyla Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına Öğretmen atanacağını açıkladı.

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının 10. maddesinin 1. fıkrasındaki; “Öğretmen ihtiyacı, ek çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamayan alanlara ait dersler ile yeni konulan ders veya meslek alanlarına ait derslerin hangi öğretmenlerce okutulacağı veya bu dersleri okutmak üzere hangi alan öğretmenlerinin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği, ilgili birimin teklifi üzerine Kurulca belirlenir.” hükümlerine göre hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenler ihtiyaç bulunan alanlara atanabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bu hükümden hareketle Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında eğitim-öğretimi yapılan Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanına, alan değişikliği ile öğretmen atayacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 20.09.2018 tarih ve 16899563 sayılı yazısıyla bu tüm il milli eğitim müdürlüklerine bildirildi.

Söz konusu yazıya göre atama alanı;

1- Giyim Üretim Teknolojisi,

2- El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları,

3- Mobilya ve İç Mekan Tasarımı,

4- Tasarım Teknolojileri,

5- Makine Teknolojisi,

6- Grafik ve Fotoğraf/Grafik,

7- İnşaat Teknolojisi,

8- Metal Teknolojisi olan öğretmenlerin Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanı öğretmenliğine hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Buna göre;

1- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde yapılması planlanan hizmet içi eğitime katılacak öğretmenlerin belirlenmesi amacıyla konunun İliniz dahilindeki okul ve kurumlarda yukarıda bel inilen atfıma alanlarında görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine duyurulması,

2- Ek-1 listede yer alan okulların Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanına alan değişikliği yoluyla atanmak üzere istekli olan adayların (bu kapsamda daha önce yapılan hizmet içi eğitime katılmış olanlar hariç) Ek-2 başvuru formu ile müracaatlarının alınarak Ek-3 taahhütnamenin imzalatılması,

3- Adaylara ait Ek-2 başvuru formu, Ek-3 taahhütname ile birlikte varsa Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanı ile ilgili aldıkları eğitimlere ait belgelerin birer örneğinin, 05.10.2018 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak olanların ise aşağıda şartları;

1- İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil MYO Ayakkabı ve Saraciye Tasarım Programı atölye ve laboratuvarlarında ve İstanbul Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde iki (2) modül halinde verilecek olan (120+330) toplam 450 ders saatlik hizmet içi eğitime katılacağını,

2- 120 saat (üç hafta) olan birinci modül eğitiminin sonunda yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulacağımı, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre bu sınavda başarılı olmam halinde Bakanlık tarafından da uygun bulunduğu takdirde ikinci modül olan 330 saat (yaklaşık 9 hafta) sürecek olan kursa katılacağını,

3- Kursa devam etmenin zorunlu olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre, kursa devam etmemem durumunda kursla ilişiğinin kesilmesini,

4- İkinci modül eğitimini başarı ile tamamladığım ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesi halinde mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında, münhal bulunan Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanına alan değişikliği yolu ile atanmak suretiyle göreve başlayacağını, kabul etmeleri gerekmektedir. memurlar.netEklenme Tarihi: 2 Ekim 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın