Son Eklenen Konular
Duraklama Döneminde İç İsyanlar ve Sonuçları

Duraklama Döneminde İç İsyanlar ve Sonuçları

Duraklama Döneminde İç İsyanlar ve Sonuçları İstanbul İsyanları: İsyanlar, yeniçeriler ve sipahiler tarafından çıkarılmıştır. İstanbul İsyanlarının Nedenleri: – Kapıkulu ocağına askerlikle ilgisi olmayan kişilerin alınması...
Tarih4 Mart 2017
Balkan Antantı

Balkan Antantı

Balkan Antantı (1934) 1930’lu yıllardan itibaren dünya barışını tehlikeye sokacak olaylar gerçekleşmeye başladı. Avrupa devletleri aşırı şekilde silahlanmaya başladılar. Bu durumun en büyük sebebi 1...
Tarih4 Mart 2017
İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi Yurdumuzun doğu Anadolu Bölgesi’nden sonra ikinci büyük bölgesidir. Orta Anadolu Bölgesi olarak da bilinmektedir. Buğdayın ve şekerpancarının en fazla yetiştirildiği bölgemizdir. Küçükbaş..
Sosyal Bilimler4 Mart 2017
Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi Bölge ülkemizin doğusunda yer alır. Kuzeyde Karadeniz Bölgesi, Batıda İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi, güneyinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, doğuda Gürcistan, Ermenistan,    Nahçivan,..
Meslekler4 Mart 2017
Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yurdumuzun güneydoğusunda güneydoğu Toros dağlarının güneyinde bulunur. Nüfusu en az olan bölgemizdir. Alan bakımından en küçük bölgemizdir. Türkiye’nin en sıcak ve kurak..
Sosyal Bilimler4 Mart 2017
Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi Yurdumuzun güneyinde Akdeniz kıyısında yer alır.Ülkemizin 4.büyük bölgesidir.Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz İklimi görülür.Seracılığın en fazla geliştiği bölgemizdir.Ülkemizde..
Sosyal Bilimler4 Mart 2017
Ege Bölgesi

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi Bölge ismini Ege Denizi’nden almıştır. Ülkemizin Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi’nden sonra 3.büyük bölgesidir. Ege Bölgesi kıyıları çok girintili ve çıkıntılı olduğu için..
Sosyal Bilimler4 Mart 2017
Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi Türkiye’nin kuzeybatısında yer alır. İsmini Marmara Denizi’nden almıştır. Asya ve Avrupa’da toprakları olan tek bölgemizdir. Avrupa’daki topraklarına Trakya denir. Bulgaristan ve Yunanistan’a sınırları..
Sosyal Bilimler4 Mart 2017
Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi Ülkemizin kuzeyi boyunca uzanan bölgemizdir. İsmini komşusu olduğu Karadeniz’den almıştır. Doğuda Gürcistan sınırından batıda Adapazarı Ovası’na kadar uzanır. Bölgede Karadeniz İklimi görülür. Kışları..
Sosyal Bilimler4 Mart 2017
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri BÖLGE: Doğal, beşeri ve ekonomik özellikler yönünden sınırları içinde benzer özellikler gösteren ve diğer yerlerden ayrılan geniş alanlara bölge denir. Örnek Akdeniz..
Sosyal Bilimler4 Mart 2017