Son Eklenen Konular
Fetret (Bunalım) Devri

Fetret (Bunalım) Devri

Fetret (Bunalım) Devri (1402 – 1413) Ankara Savaşından sonra Timur Yıldırım Bayezid’i yanında götürmüş ve Osmanlı Devleti’nin Yıldırım’ın oğulları arasında paylaştırmıştı. Timur bu şekilde taht..
Tarih5 Mart 2017
Ankara Savaşı

Ankara Savaşı

Ankara Savaşı (1402) – Yıldırım Bayezid ile Timur arasında meydana geldi. Timur Devleti, Irak, İran ve Azerbaycan’ı alarak Osmanlı Devleti’ne komşu olmuş ve güçlü bir..
Tarih5 Mart 2017
Orhan Bey

Orhan Bey

Orhan Bey (1326–1359) – Orhan Bey zamanında fetih hareketleri devam etti.1326 yılında Bursa ele geçirildi. Bizans’ın topraklarına karşı yapılan fetih hareketleri devam etti. Bizans bu..
Tarih5 Mart 2017
Osman Bey Dönemi

Osman Bey Dönemi

Osman Bey Dönemi (1299–1324) Osman Bey, kendisinden güçlü olan Anadolu Beylikleriyle mücadele etmek yerine eski gücünü kaybetmiş Bizans’a karşı mücadele etmiştir. Bizans tekfurlarından Karacahisar’ı almıştır...
Tarih5 Mart 2017
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan Anadolu Selçuklu Devleti sınırların güvenliğini korumak amacıyla sınır bölgelerine Türkleri yerleştirmiş ve buralarda uç beylikleri oluşturmuştu. Kösedağ..
Tarih5 Mart 2017
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (1299 – 1453)

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (1299 – 1453)

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (1299 – 1453) Kuruluş Dönemi Padişahları Osman Bey Orhan Bey I.Murat I.Bayezit (Yıldırım) Fetret Dönemi (1402–1413) (Padişahsız geçen dönemdir.) I.Mehmet (Çelebi)..
Tarih5 Mart 2017
Osmanlı Devleti’nin Doğu’daki İlerlemeleri

Osmanlı Devleti’nin Doğu’daki İlerlemeleri

Osmanlı Devleti’nin Doğu’daki İlerlemeleri Otlukbeli Savaşı (1473) – Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile yapıldı. Savaşı Fatih kazandı. Doğu Anadolu’nun güvenliği sağlandı. Çaldıran Savaşı (1514) Nedenleri:..
Tarih5 Mart 2017
İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları

İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları

İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları Türk Tarihini İlgilendiren Sonuçları — Osmanlı Devleti, bir imparatorluk haline geldi. – Anadolu ve Balkanlar arasındaki engel ortadan kalktı. Toprak bütünlüğü sağlandı...
Sosyal Bilimler5 Mart 2017