Son Eklenen Konular
Batı Cephesi

Batı Cephesi

Batı Cephesi Kurtuluş Savaşımız’ın kaderini belirleyen savaşlar bu cephede yapıldı. Yeni kurulan düzenli ordu, bu cephede görev yaptı. Bu cephede İngilizler, büyük destekle Yunanlıları üzerimize..
Sosyal Bilimler, Tarih14 Mart 2017
Doğu Cephesi

Doğu Cephesi

Doğu Cephesi l. Dünya Savası’nda Ruslarla işbirliği yapan Ermeniler, Sevr Barışı ile Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti vaadiyle düşmanca girişimlerini yoğunlaştırmaya başladılar.1917’de Bolşevik İhtilalı ile Çarlık..
Sosyal Bilimler, Tarih14 Mart 2017
Güney Cephesi

Güney Cephesi

Güney Cephesi İngilizler Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7.Maddesi uyarınca Urfa, Antep ve Maraş’ı işgal ettiler. Ancak buradaki Türk yönetimine karışmadılar. Halkın onuruna dokunacak hareketleri yapmaktan kaçındıkları..
Sosyal Bilimler, Tarih14 Mart 2017
Gümrü Antlaşması

Gümrü Antlaşması

Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920) TBMM ile Ermenistan arasında yapılan bu antlaşmaya göre; Kars ve dolayları TBMM’ye bırakıldı. Bu antlaşmayla Ermeniler Doğu Anadolu’daki isteklerinden vazgeçtiler..
Sosyal Bilimler, Tarih14 Mart 2017
Düzenli Ordunun Kurulması

Düzenli Ordunun Kurulması

Düzenli Ordunun Kurulması Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Doğu Anadolu bölgesindeki bazı birlikler dışındaki ordular terhis edilmiştir. Ülkede işgallerin başlamasıyla kurulan kuva-i Milliye birlikleri düşmana zarar..
Sosyal Bilimler, Tarih14 Mart 2017
Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Sevr I.Dünya Savaş’ını bitiren son antlaşmadır. Gecikmesinin nedenleri; itilaf Devletlerinin kendi aralarında Osmanlıyı paylaşamamaları, işgallere karşı Türk halkının direnmesidir. İtilaf..
Atatürk, Sosyal Bilimler, Tarih14 Mart 2017
TBMM’nin Açılması

TBMM’nin Açılması

TBMM’nin Açılması (23 Nisan 1920) Son Osmanlı Mebus an Meclisi’nin İtilaf Devletleri tarafından dağıtılması ile Türk ulusal iradesi yok edilmiş oluyordu. Ulus adına karar alıp..
Atatürk, Sosyal Bilimler, Tarih14 Mart 2017