Yeni Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü

yorumsuz
248
Yeni Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü

Yeni Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü

Bilgisayarlar öğrencilere her türlü bilgi ve veriyi sunabilirler, ancak öğrenciyi sevemezler. Onlara ilgi ve şefkat, sıcaklık, hoşgörü ve anlayış gösteremezler.
Eğitim hangi araçlarla, hangi ortamda yapılırsa yapılsın öğretmen eğitimin “olmazsa olmaz” öğelerinden biri olarak varlığını koruyacaktır. Kuşkusuz yeni eğitim ortamında öğretmenin rolü ve sorumlulukları da yeni boyutlar kazanacaktır. Bu ortamda öğretmen, öğrenci merkezli eğitim stratejisini benimsemek ve uygulamak durumunda kalacaktır.

Öğretmen eğiticilik özelliği korunmakla birlikte öğretme etkinliğinde farklı görevler de üstlenecektir. Yeni eğitim modelinde öğretmen bilgi birikimini aktarmaktan çok, yönlendirici; öğrencilere neyi, nerelerden ve nasıl öğrenebileceğini; hangi eğitim araçlarından nasıl yararlanacakları gösterecektir. Bunun dışında en iyi şekilde yetiştirildiğini varsaydığımız öğretmenin görevi hazırladığı gerçekçi planlar doğrultusunda tam güdülenmeyi (motivasyonu) sağlayacak yöntemleri uygulamak, yöntemlerin uygulamasında karşılaşılan sorunları çözmek; öğrencilerin beceri, eğilim, öğrenme hızlarını öğrenerek bunlara uygun öğretim programları düzenlemek, bunları uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek olacaktır.

Öğrencideki duyusal alanın doldurulması etik ve törel değerlerin aktarılması ve evrensel değerlerin yakalatılmasında da yüzyılımızın öğretmenine pek önemli görevler düşecektir.

Eğitim bilimci yazar İbrahim Ethem Başaran bugünün ve yarının ideal öğretmeni şu şekilde tanıtıyor.

Şu gerçek hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir: Bilgisayarlar öğrencilere her türlü bilgi ve verileri sunabilirler, uygulama sonuçlarını değerlendirebilirler, öğrenci katılganlığını sağlayabilirler… Ancak öğrenciyi sevemezler, onlara ilgi ve şefkât, sıcaklık, hoşgörü ve anlayış gösteremezler.

İYİ BİR ÖĞRETMENİN ÖZELLİKLERİ

Karakter Yönünden

· Öğrencilerini sever ve onlarla bir arada bulunmaktan zevk duyar.

· Öğrenmekten haz duyar.

· Enerjik ve sağlıklıdır.

· Hevesli ve isteklidir.

· Planlı ve düzenlidir.

· Duygusal olgunluğa ulaşmıştır.

· Coşkularında durulaşmıştır.

· Kendine güvenir.

· Korku ve kaygılardan sıyrılmıştır.

· Öğrencilerini beğenmede cömerttir.

· İyi ilişkiler kurmada beceriklidir.

· Başkalarıyla kaynaşabilir.

· Doğru ve yansızdır.

· Hoşgörülüdür.

· Şakadan hoşlanır.

· Sabırlı ve sinirlerine egemendir.

Toplumsal Uyum Yönünden

· Öğretmenliğe uygun bir yaşamı vardır.

· Öğrencilerini olduğu gibi kabul eder.

· Öğrencilerini, kendi güdülerini doyurmada araç olarak kullanmaz.

· Öğrencileriyle duygudaştır.

· Öğrencilerine birer kişi olarak davranır.

· Öğrencilerine karşı eşuyumludur.

· Öğrencilerine dostça davranır.

Öğretim Yönünden

· Çalışmalarını özenle planlar.

· Öğrenmenin her öğrencinin yaratıcı çabaları ile gerçekleşeceğini bilir.

· Gerçekleri öğrencilerine sunmaktan çekinmez.

· Çağdaş öğrenme ilkelerini benimser ve uygular.

· Öğrencilerin anlamasına önem verir.

· İşlerini süresi içinde düzenli yapar.

· Öğrencilerine ayrı ayrı yardım eder.

· Öğrencilerin düşüncelerini dersinde kullanır.

· Konularını öğrencilerinin ilgilerine bağlar.

· Öğrencilerinin düşüncelerini ortaya koymasına olanak hazırlar.

· Öğrencilerinin öğrenme güçlüklerini tanır.

· Disiplin için yapıcı önlemler alır.

· Yapıcı bir disiplin uygular.

· Kendini yetiştirmeye ilgili ve heveslidir.

· Toplumsal etkinliklere katılır.

· Akıcı konuşmaya çalışır.

· Çevre kaynaklarından yararlanır

. Eğitim teknolojisini iyi kullanır.


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 19 Eylül 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın